Dětský klub a příměstské tábory v regionu Plzeň

Název projektu:  „Dětský klub a příměstské tábory v regionu Plzeň“
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000138
Realizátor: STUDNICE, z. s., Krátká 2, Plzeň, 301 00, Pracoviště: Plzeň, IČO: 69980934

Období realizace: 1.8.2016 – 31.7.2018
Místo realizace: Komenského 1420/42, Plzeň-Bolevec, 323 00.

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je pomoci rodičům žáků 1. stupně ZŠ v jejich vyšším uplatnění na trhu práce. Klíčovými aktivitami jsou:

Dětský klub

  • dětský klub je otevřen ve dnech školního vyučování v čase 7:30-9:00 a 12:00-17:30 hod
  • do dětského klubu se dítě přihlašuje vždy na jedno školní pololetí, přihlášku lze podat kdykoli v průběhu školního roku
  • podmínky přijetí dítěte do klubu jsou: a) volná kapacita klubu, b) přihlášené dítě je žákem 1. stupně základní školy, c) oba rodiče (neplatí pro rozvedené nebo samoživitele) splňují podmínky vazby na trh (jsou zaměstnaní, studují, podnikají, jsou vedeni na úřadu práce nebo se rekvalifikují)
  • služby dětského klubu jsou poskytovány zdarma

Příměstské tábory

  • příměstské tábory fungují ve dnech jarních a letních prázdnin
  • příměstský tábor je vždy týdenní (pondělí-pátek)
  • služby příměstského tábora jsou poskytovány zdarma, rodiče hradí pouze stravu a pitný režim 700,- Kč/týden, případně jízdné, vstupné a pojištění za škodu způsobenou dětmi
  • podmínky přijetí dítěte na příměstský tábor jsou: a) volná kapacita tábora, b) přihlášené dítě je žákem 1. stupně základní školy, c) oba rodiče (neplatí pro rozvedené nebo samoživitele) splňují podmínky vazby na trh (jsou zaměstnaní, studují, podnikají, jsou vedeni na úřadu práce nebo se rekvalifikují)

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a státního rozpočtu ČR, tudíž účast v projektu je bezplatná.

Kontakty

STUDNICE, z.s.
Krátká 2
301 17  Plzeň

Telefon:

+420 378 229 480
+420 602 157 901

E-mail:
pavel.skarban@studnice.eu