Dětský klub STUDNICE

Název projektu:  „Dětský klub STUDNICE“
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007941
Realizátor: STUDNICE, z. s., Krátká 2, Plzeň, 301 00, Pracoviště: Plzeň, IČO: 69980934

Období realizace: 15.8.2018 – 30.6.2021
Místo realizace: Komenského 1420/42, Plzeň-Bolevec, 323 00.

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je pomoci rodičům žáků 1. stupně ZŠ v jejich vyšším uplatnění na trhu práce. Klíčovou aktivitou je zřízení a provoz dětksého klubu.

  • dětský klub je otevřen ve dnech školního vyučování v čase 7:30-9:00 a 12:00-17:30 hod
  • do dětského klubu se dítě přihlašuje vždy na jedno školní pololetí, přihlášku lze podat kdykoli v průběhu školního roku
  • podmínky přijetí dítěte do klubu jsou: a) volná kapacita klubu, b) přihlášené dítě je žákem 1. stupně základní školy, c) oba rodiče (neplatí pro rozvedené nebo samoživitele) splňují podmínky vazby na trh (jsou zaměstnaní, studují, podnikají, jsou vedeni na úřadu práce nebo se rekvalifikují)
  • služby dětského klubu jsou poskytovány zdarma

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a státního rozpočtu ČR, tudíž účast v projektu je bezplatná.

Kontakty

STUDNICE, z.s.
Krátká 2
301 17  Plzeň

Telefon:

+420 378 229 480
+420 602 157 901

E-mail:
pavel.skarban@studnice.eu